Holidaysuites.nl

Algemene voorwaarden

Reserveren

Algemeen

Holiday Suites neemt enkel reservaties aan van personen ouder dan 18 jaar. Holiday Suites behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgave van redenen een reservatie te weigeren. Holiday Suites dient in het bezit gesteld te worden van alle persoonsgegevens inclusief adres, telefoonnummer en emailadres van alle personen die bij het verblijf aanwezig zijn, dit om de noodzakelijke communicatie met u te kunnen voeren. Bij ontbreken ervan, is Holiday Suites niet in staat om u belangrijke informatie i.v.m. aankomst en vertrek (sleutelkluis, code, routebeschrijving, …) aan u mede te delen. Tevens is het verboden om personen of huisdieren te laten verblijven die u niet hebt opgegeven bij reservatie. Vaststelling van dergelijk feit door een Holiday Suites medewerker of afgevaardigde, kan ertoe leiden dat Holiday Suites de waarborgsom gedeeltelijk of geheel inhoudt of verwijdering van het park zonder recht op terugbetaling.
In geval van schade dient de huurder het verschuldigde bedrag te betalen.

U kunt 24 uur per dag reserveren via onze internetsite www.holidaysuites.eu ofwel telefonisch tussen 8 en 22u via +32 (0)2 588 03 03.
Wanneer u in aanmerking komt voor korting dient u dit direct bij reservering kenbaar te maken. Teruggave achteraf is niet mogelijk. Kortingsregelingen en arrangementen zijn van toepassing op een beperkt aantal vakantieverblijven. In geval van arrangementen geldt een eventuele kortingsregeling niet. Combinaties van kortingen zijn niet mogelijk, tenzij een combinatie specifiek vermeld wordt. Voor alleen reizende jongeren onder de 21 jaar wordt een beperkt aantal vakantieverblijven gereserveerd. Zij dienen alvorens te boeken telefonisch contact op te nemen met de reserveringsafdeling.

Iedereen die verblijft bij Holiday Suites, moet een ander vast adres hebben. Holiday Suites richt zich enkel op recreatief toeristische verblijven en toerisme in het kader van beroepsuitoefening.

Bijzonder

Het volledige bedrag van uw reservatie dient u voor aankomst betaald te hebben. Bij niet tijdige betaling zullen we uw reservering annuleren.
U kan de ligging van uw suite zelf bepalen mits een toeslag. U kan ook meerdere suites groeperen in dezelfde boeking. Alle voorkeuren zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en dient u aan te vragen bij uw reservatie.

Prijs

Algemeen

De prijzen in de brochure en op www.holidaysuites.eu kunnen eventueel verschillen van de effectief gekende prijs op het moment van de boeking. Een aantal elementen die in de prijs opgenomen zijn, dienen op periodieke basis herzien te worden zoals (maar niet beperkt tot) energiekosten. Holiday Suites behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen. Tevens behoudt Holiday Suites zich het recht voor om kortingen en kortingsregelingen te wijzigen. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend, muv. het cumuleren van promocodes, waarbij Holiday Suites zich het recht behoudt om de prijs te herzien.

In de prijs inbegrepen:

 • Huur
 • Gebruik TV
 • BTW
 • (Verplichte) huur van lakens
 • Verbruik van energie, water, belastingen en taksen…
 • Schoonmaak


Niet inbegrepen:

 • (Optionele) huur van handdoeken
 • Overige supplementen (huisdier, babykit…)
 • Schoonmaak tijdens uw verblijf (op aanvraag)
 • Indien u online boekt, zult u tijdens het boeken een gedetailleerd overzicht van alle kosten en een totaalprijs te zien krijgen.
 • Holiday Suites kan tot 72 uur na het reserveren de prijs herzien bij eventuele fouten op de website.


Promocodes

 • Promocodes zijn niet cumuleerbaar.
 • Promocodes kan je enkel gebruiken bij een reservatie van minimum 2 nachten, tenzij expliciet anders vermeld.
 • Bij het activeren van meerdere codes op onze website, zal Holiday Suites de gast contacteren om de prijs terug te wijzigen. Hierbij zal enkel de promocode met het hoogste kortingspercentage toegepast worden. De andere promocodes zullen geannuleerd worden.


Kortingen

Op de prijs kunnen bepaalde kortingen van toepassing zijn volgens bepaalde voorwaarden.

Kortingen zijn:

 • Niet cumuleerbaar met andere voordelen of acties
 • Niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen
 • Van toepassing op specifieke aankomstdata, periodes of doelgroepen (voorbeelden: senioren, gezinnen met jonge kinderen, vroegboekers)
 • Van toepassing op een beperkt aantal suites en/of types
 • Altijd herzienbaar
 • Nooit met terugwerkende kracht van toepassing
 • Na bevestiging/factuur kan je geen gebruik meer maken van kortingen.


Betalen

 • Bij reservaties met aankomstdatum binnen de 2 maanden, dien je meteen te betalen.
 • Bij reservaties met aankomstdatum, meer dan 2 maanden voor afreis én met een minimum bedrag van €250, heb je 2 keuzes:
  • Je betaalt een voorschot van 30%.  De rest betaal je, ten laatste, 2 maanden voor afreis.
  • Je betaalt meteen je hele reservatie.
 • Bij last-minute reservaties, minder dan 7 nachten voor afreis:  betaling moet gedaan worden door klant binnen de 12 uur na boeking. Indien geen betaling werd uitgevoerd, heeft Holiday Suites International het recht om de boeking te annuleren.

Wijzigingen en annulatie

Wijzigingen

Indien je, na reservering, de periode van jouw verblijf wilt wijzigen, dan is dit mogelijk tot 30 dagen voor je aankomst. Extra’s bijboeken of je verblijf verlengen is op basis van beschikbaarheid altijd mogelijk. Wijzigingen en annuleringen kan je altijd telefonisch doorgeven op het nummer +32 (0)2 588 03 03.

 • Bij wijziging aan hetzelfde of goedkoper tarief, brengen wij €25 in rekening. Bij een goedkoper tarief, ontvang je het resterende bedrag onder de vorm van een voucher.
 • Bij wijziging naar een duurder(e) tarief/periode, brengen we geen kosten in rekening.

Annulatie

Een reservatie op de eigen website is altijd niet-annuleerbaar, tenzij je de optie 'Flexibele boekingsvoorwaarden' bijboekt.

Niet-annuleerbaar tarief (= standaardtarief)
Annuleren zonder kosten is niet mogelijk.

 • Bij annulatie, meer dan 30 dagen voor afreis, rekenen we 30% van de totaalprijs aan.
 • Bij annulatie, minder dan 30 dagen voor afreis, rekenen we 100% van de totaalprijs aan.
 • Bijgeboekte extra's/supplementen kunnen niet meer geannuleerd worden.

Annuleerbaar tarief
Het is mogelijk om de optie 'Flexibele boekingsvoorwaarden' bij te boeken. Voor €15 per nacht, per vakantieverblijf geniet je van:

 • Mogelijkheid om éénmalig kosteloos te wijzigen tot 2 dagen voor afreis.
 • Mogelijkheid om kosteloos te annuleren tot 2 dagen voor afreis.

Receptie

U kan de receptie bereiken op het telefoonnummer +32 (0)2 588 03 03 elke weekdag van 8u tot 22u, ook tijdens het weekend.

Aankomst
Aankomst is voorzien op de dag van aankomst vanaf 15.00u. (tot 22.00u). Indien u binnen de 24 uur na de overeengekomen datum zonder kennisgeving niet bent aangekomen, dan wordt dat beschouwd als een annulering (geen terugbetaling).

Vertrek
Op de dag van vertrek dient u het vakantieverblijf voor 10.00 u. verlaten te hebben. Wij behouden ons het recht voor om vanaf 08.00 u. (schoonmaak)werkzaamheden rond de vakantieverblijven te verrichten. Alle gasten dienen zich aan alle regels te houden die in het parkreglement vermeld staan. Elke overtreding van deze regels kan verwijdering van het park tot gevolg hebben zonder recht op terugbetaling. Het parkreglement is verkrijgbaar op de bovenvermelde website.

Privacy en juridisch voorbehoud

Privacy

Alle gegevens die aan ons worden verstrekt, ook via onze website, worden gebruikt om te reageren op uw verzoek en opgenomen in ons bestand. Dit bestand wordt gebruikt door en voor de gastenadministratie, sales, marketing en boekhouding. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen ingeval de gegevens feitelijk onjuist zijn.
Indien u geen prijs stelt op het toezenden van informatie of aanbiedingen, kan u ons dat laten weten via info@holidaysuites.eu of op volgend adres: Monnikenwerve 17-19 te 8000 Brugge, België.

Juridisch voorbehoud

Bij het samenstellen van de brochure, informatie, communicatie en website heeft Holiday Suites alle zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid niet steeds garanderen.
Holiday Suites sluit iedere aansprakelijkheid uit van welke aard dan ook die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden. Op alle boekingen en aanbiedingen zijn steeds de algemene voorwaarden van Holiday Suites van toepassing.

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal, waaronder foto- en videobeelden, van de Holiday Suites locaties (het domein, de gebouwen, de suites) mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Dit kan enkel mits akkoord van Holiday Suites.

Wedstrijddeelname

Door deel te nemen aan onze wedstrijd maakt u kans op een gratis weekend of midweek voor 4 personen, buiten de schoolvakanties op een bestemming naar keuze. Dit verblijf is volledig gratis, zowel de huur als de supplementen zijn inbegrepen. Slechts 1 deelname per uniek e-mail adres. Meerdere deelnames per e-mailadres zijn niet geldig en worden gefilterd tot slechts 1 deelname per adres over blijft. Winnaars worden geheel willekeurig gekozen. Iedereen wordt op de hoogte gebracht van wie wint. De winnaars krijgen een extra mail met een voucher en bijhorende instructies. Het gewonnen verblijf kan gekozen worden van het moment dat u de voucher krijgt tot en met 31 december van het daaropvolgende jaar volgens de beschikbaarheid van onze accommodaties (hoe vroeger u dit verblijf vast legt, hoe meer keuze u dus nog heeft).

Disclaimer

U bent momenteel op de reserveringssite van HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL. Overeenkomstig de wet verzoeken wij u kennis te nemen van onze voorwaarden die op de verschillende pagina’s van deze site voorkomen. Deze voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en zijn van toepassing op uw wettelijke verantwoordelijkheden als u gebruik maakt van deze site. Deze site wordt uitgegeven door:

HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL met als hoofkantoor Monnikenwerve 17-19 te 8000 Brugge in België met ondernemingsnummer 0644.384.658

Deze site wordt gratis (behalve uw internetaansluitingkosten) voor persoonlijk gebruik ter beschikking gesteld, onder voorbehoud van de naleving van de hierna bepaalde voorwaarden. Het gebruik van deze site impliceert uw volledige acceptatie van de gehele gebruiksvoorwaarden. U kunt deze site alleen gebruiken als u ouder bent dan 18 jaar en bevoegd bent om contracten te tekenen, die uw verantwoordelijkheid kunnen dragen (het gebruik van onze site door minderjarigen is verboden). U bent financieel verantwoordelijk voor uw gebruik van de site.

Als u online boekt, zult u eerst kennis moeten nemen van onze algemene voorwaarden.

U wordt ertoe aangezet om ons informatie toe te vertrouwen met betrekking tot de volgende gevallen:

Tijdens de reservering van een verblijf dat u uitvoert op onze website.
Om u op de hoogte te houden van onze speciale aanbiedingen, van onze promoties of elke andere actie, door u in te schrijven op onze site, door u zich te abonneren op onze nieuwsbrief of door deel te nemen aan een prijsvraag.
Door aan enquêtes deel te nemen of door contact met ons op te nemen voor een vraag of een ander probleem
Het is aan u om te controleren dat alle informatie, die u bij uw inschrijving heeft verstrekt, of op elk ander moment, correct en volledig is. Alle op holidaysuites.be, holidaysuites.fr en holidaysuites.eu ingevoerde persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor directe marketingdoeleinden. Voor de goede opvolging van uw dossier zouden wij het erg op prijs stellen om ons direct te informeren van elke wijziging van de verschafte informatie tijdens uw inschrijving.

HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL is verantwoordelijk voor de behandeling en beheer van alle informatie, die u betreft, met de grootste vertrouwelijkheid. Deze informatie wordt gebruikt door onze interne afdelingen voor administratieve en commerciële doeleinden voor de behandeling van uw reservering of om de inhoud van ons aanbod en onze thematische nieuwsbrieven te verpersoonlijken. Alle gewenste informatie, die niet absoluut noodzakelijk is voor de behandeling van uw reservering, zal duidelijk worden aangegeven als zijnde een facultatieve opgave en u zult daarom vrij zijn dit niet aan te vullen. De hele inhoud van deze site wordt door auteursrechten beschermd van merken, van databases, evenals door andere rechten van intellectueel eigendom en behoort toe aan HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL. U kunt de inhoud van de site terughalen en laten zien op een computerbeeldscherm, enkele pagina’s printen op papier en deze pagina’s op elektronische vorm of op een diskette opslaan (maar niet op een server of randapparatuur aangesloten aan een netwerk) voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (in het kader van huiselijke kring). Elke andere reproductie, wijziging, kopie, distributie of gebruik voor commerciële doeleinden van de gehele of gedeeltelijke inhoud, is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL. HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL verbindt zich ertoe om een bijzondere zorg in de oprechtheid van de verkregen informatie te handhaven op de site met name betreffende de product- en prijsspecificaties en de site regelmatig te updaten. Evenwel, verkeerde informatie of weglatingen kunnen worden vastgesteld, die te wijten zijn aan typografische fouten of fouten in de opmaak. Als u enkele fouten constateert wordt u verzocht ons erop te wijzen opdat wij deze op gepaste wijze kunnen corrigeren.

HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor, met zijn eigen discretie, om elke onderdeel van de site te wijzigen. In verband met zijn beleid van update en optimalisering van de site, kan HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL besluiten om deze voorwaarden te wijzigen. Alle gedateerde informatie die op de site gepubliceerd is geldt slechts voor de aangegeven datum. Aldus behoudt HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL zich het recht voor om een eind te maken aan een willekeurig of aan het gehele aanbod op Internet zonder voorafgaande kennisgeving. HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL kan de onafgebroken toegang tot de site niet garanderen, noch de totale afwezigheid van fouten. Het kan gebeuren dat de dienst wordt onderbroken door problemen tijdens onderhoud of reparaties, of als gevolg van problemen met de informatica, door een verstoring van Internet of andere onvoorziene omstandigheden. Op dezelfde manier is HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL niet verantwoordelijk voor de achterstand, gebruiksgemak, of voor de onverenigbaarheid tussen deze site en de bestanden, uw browser of voor welk ander toegangsprogramma dan ook. HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL zal in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor alles resulterend in directe of indirecte schade ten gevolge van de verspreiding van een virus door een derde persoon via onze website of door schade aan uw systeem na het inloggen en navigeren op de site of het gebruik ervan. Noch zal HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL verantwoordelijk kunnen zijn voor materiële of bijkomende schade (met inbegrip van, maar zonder zich ertoe te beperken, technisch defecten, bekendmaking van vertrouwelijke documenten, verlies van gegevens), noch voor welke andere indirecte schade dan ook die zich voordoet tijdens het gebruik van de site of die zich voordoet door het gebruik hiervan.

Door onze site te bezoeken, krijgt u een “cookie” (een klein tekstbestand) toegekend en deze wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Een cookie maakt het mogelijk om u te identificeren wanneer u onze site bezoekt zodat wij uw navigatie op de site kunnen verbeteren en uw on-line ervaring verpersoonlijken (automatische herkenning, het onthouden van uw favoriete bestemmingen). Wij verzamelen eveneens technische informatie over uw computer telkens als u een pagina opent op onze site. Deze informatie heeft betrekking op uw IP adres (protocol Internet), het gebruikte systeem, het soort browser en eventueel het adres van de website waar u vandaan komt. Wij verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw ervaring te verbeteren gedurende uw bezoek op onze site, en wij verkopen noch verstrekken informatie aan derden. Het merendeel van de browsers aanvaardt automatisch deze cookies, maar u kunt cookies ook blokkeren. Aangezien elke browser verschillend is, moet u in het menu “Help” van uw browser controleren hoe de voorkeuren voor cookies ingesteld of gewijzigd kunnen worden. De werkzaamheid van de site blijft hetzelfde en de functies zijn allen toegankelijk.

Divers

Algemeen

Alle tarieven zijn inclusief lokale heffingen. De vakantieverblijven beschikken elk over een persoonlijke inrichting. Wijzingen in opzet en uitvoering van ons terrein en de daarbij behorende objecten behouden we ons nadrukkelijk voor. Alle vermelde prijzen zijn in euro en zijn inclusief het geldend BTW‐tarief. Deze voorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden en hebben voorrang op elke andere publicatie of affichage.

Overmacht
Indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd of onmogelijk wordt, dit door omstandigheden buiten de wil van Holiday Suites (stakingen, oorlogsgevaar, blokkades, brand, overstromingen, stormen en andere storingen ongeacht welke aard), bestaat overmacht aan de zijde van Holiday Suites.

Aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het park of vakantieverblijf.
 • Het onklaar geraken of buiten werking zijn van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van toeristische voorzieningen op het park of het vakantieverblijf.
 • Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
 • Ongemak, zoals overlast, welke buiten onze verantwoordelijkheid door derden worden veroorzaakt.
 • Drukfouten in onze correspondentie en/of communicatie.
 • De huurder en diegenen die hem/haar vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies/schade die voor Holiday Suites of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeachte hoe of door wie dit veroorzaakt werd.
 • Verlies of onderschepping van gegevens, wachtwoorden of instellingen op privétoestellen omwille van het verbinden met en het gebruiken van onze WIFI netwerken van Holiday Suites.


Holiday Suites behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de opzet van haar vakantieverhuurformules. Ook onder bijzondere omstandigheden behoudt Holiday Suites zich het recht voor om suites te sluiten. In dat geval zullen wij een omboeking verzorgen, een nieuwe datum voorstellen of een kosteloze annulering aanbieden. Voor het overige bestaat er geen mogelijkheid of recht op enige vergoeding. Wij maken er u attent op dat er steeds (onderhouds)werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder dat u recht hebt op een compensatie of een vergoeding. Voor parken in aanbouw of renovatie behoudt Holiday Suites zich het recht voor om u om te boeken naar een andere bestemming van minstens gelijkwaardige kwaliteit.

Klachten
Als u een gerechtvaardigde klacht hebt, moet u zich onmiddellijk (binnen de 2 uur na aankomst) wenden tot het centrale telefoonnummer van Holiday Suites +32 (0)2 588 03 03 zodat Holiday Suites alles in het werk kan stellen om zaken op te lossen. Mochten zaken niet naar tevredenheid opgelost zijn, dan moet u binnen de maand na uw vertrek de klacht schriftelijk indienen bij experience@holidaysuites.be. Een eventuele schadevergoeding kan maximaal nooit meer bedragen dan de hoogte van de netto huursom (zonder supplementen, toeslagen).

Huisregels
Om het comfort van onze gasten te waarborgen en iedereen een aangenaam verblijf te bezorgen, vragen we om met volgende zaken rekening te houden:

 • Respecteer ieders avond- en nachtrust tussen 8u en 22u
 • Niet roken in de suites en op het volledige domein (rookmelder ook niet aanraken)
 • Gebruik de dampkap bij het koken
 • Laat meubels op hun plaats staan
 • Laat geen extra materiaal op de gangen na
 • Meldt eventuele schade maximaal 2u na aankomst
 • Laat je huisdieren niet alleen achter in je suite
 • Verplicht gebruik van de voorziene lakens
 • Parkeer je wagen op enkel op de toegestane plaatsen
 • Respecteer de check-out taken
  • Vaatwasser legen en opbergen van het keukengerei.
  • Lakens afhalen en in plastiek zak aan de voordeur van je suite plaatsen.
  • Ramen en deuren sluiten, verwarming & lichten
  • Deponeer je gesorteerd afval in de containers


 • Het is verboden om elektrische voertuigen op te laden via de stopcontacten van de suite
 • Het is verboden om elektrische apparaten op te laden die niet eigen zijn aan de suite (met uitz. van gsm's, tablets, etc)

In geval van overtreding kan een boete opgelegd worden.


Huisdieren
Er zijn maximum 2 huisdieren per suite toegelaten. De dieren moeten de wettelijke inentingen gekregen hebben en bewijs zal voor aankomst aan Holiday Suites doorgestuurd worden. De eigenaar/begeleider is verantwoordelijk voor zijn dier. Dieren moeten aan de leiband op het park. De begeleider zal de uitwerpselen van het dier wegruimen. De vergoeding van € 10.00 / nacht / huisdier die u betaalt, is voor het ontsmetten van het appartement. Alle huisdieren dienen bij de reservatie te worden opgegeven, bij gebreke en vaststelling de voorziene dagvergoeding per huisdier vermenigvuldigd wordt met factor 2 in mindering zal worden gehouden van de waarborgsom, vermeerderd met administratieve kosten.

Schoonmaak
Eindschoonmaak zit steeds in de prijs van uw verblijf inbegrepen. Bij langere verblijven wordt een verplichte tussentijdse schoonmaak voorzien. Om de 14 dagen moeten de verblijven schoon gemaakt worden. De tussentijdse schoonmaak kost €60. Verse lakens kunnen ook voorzien worden tijdens langere verblijven. Per extra lakenpakket betaalt u €8.